Մանուկ Հերգնյան
Մանուկ Հերգնյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Սփյուռքի դերը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներում | Ներկայացում