Ռուբեն Կարապետյան
Ռուբեն Կարապետյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Սոցիալ – մշակութային միտումները Հայաստանում 1980-2005 թթ. | Հոդվածներ | Արդյունքներ