Սաթենիկ Մկրտչյան
Սաթենիկ Մկրտչյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Դպրոցների կառավարման խորհուրդները Հայաստանում. ծնողների մասնակցության հիմնախնդիրները | Ներկայացում | Առաջարկություններ