Սամվել Մանուկյան
Սամվել Մանուկյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Սոցիալ – քաղաքական միտումները Հարավային Կովկասում (մաթեմատիկական մոդելների օգտագործմամբ)