Սամվել Մանուկյան
Սամվել Մանուկյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հարավ կովկասյան հասարակություններում էթնո-մշակութային գործընթացների համեմատական մաթմոդելներ