Սասուն Մուրադյան
Սասուն Մուրադյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Միջնակարգ կրթությանն ուղղված պետական միջոցների կառավարումը և կրթության որակի բարձրացումը