Տիգրան Հարությունյան
Տիգրան Հարությունյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ատենակալների մասնակցությամբ դատավարության իրավունքը. աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման գործընթացին