Հետազոտություն

Անվանում
Կատեգորիա
Կարգավիճակ
Երկիր
Տարի
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Նպատակ Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության համար չորս գերակա ոլորտների (առողջապահություն, էներգետիկա, ղարաբաղյան հակամարտություն և կրթություն) վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն։ Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի կողմից՝ Սիվիլնեթի պատվերով։ Տվյալները հավաքագրվել են 2020 թ. օգոստոսի 15-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում հեռախոսային (CATI) և վեբ (CAWI) հարցազրույցների միջոցով: Հարցմանը մասնակցել են 18 և բարձր տարիքի 1100 ՀՀ […]

Կատեգորիա
Առողջապահություն, Կրթություն, Կոնֆլիկտ, Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2019
Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2021
Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2021

  Հետազոտության նպատակը Հայաստանում հարկային վարչարարության մասին գործարար համայնքի կարծիքը պարզելու նպատակով Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը, գործակցելով Համաշխարհային բանկի հետ, իրականացնում է «Հարկային վարչարարության և հարկային ընկալումների» մասին հարցում: Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) պատվերով իրականացնում է «Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ» հետազոտությունը՝ նպատակ ունենալով գնահատել բիզնեսի վերաբերմունքը հարկային […]

Կատեգորիա
Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ընթացիկ
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2021
Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները
Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Ծրագրի նկարագիրը Հետազոտության նպատակն է բացահայտել կանանց և տղամարդկանց զբաղվածության հիմնական տարբերությունները, կանանց զբաղվածության ոլորտները և դրանց նշանակությունը նրանց բարեկեցության համար: Հետազոտությունը միտված է  բացահայտելու աշխատանքային տարիքի (18-64 տարեկան) կանանց զբաղվածության խոչընդոտները, նրանց գործազրկության և տնտեսական պասիվության, ինչպես նաև ոչ-ֆորմալ տնտեսությունում ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները: Մեթոդաբանությունը Ֆոկուս խմբային քննարկումներ Առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցներ Հարցաթերթ Արդյունքները […]

Կատեգորիա
Գենդեր, Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան
Տարի
2018
Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն
Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Ծրագրի նկարագրությունը   Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտության նպատակն է բացահայտել հարկային քաղաքականության և հարկային վարչարարության նկատմամբ գործարար համայնքի և հասարակության վերաբերմունքը Հայաստանում:   Մեթոդաբանությունը   ՀՌԿԿ-Հայաստանը մշակել և իրականացրել է երկու փոխկապակցված հարցում տնային տնտեսությունների և ձեռնարկատերերի հետ, որոնց արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա ստեղծվել է վերջնական զեկույց, իսկ ստացված արդյունքները լայնորեն տարածվել են: Ամփոփիչ […]

Կատեգորիա
Գործարարություն, Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2013
Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը
Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Ծրագրի նկարագրություն ՀՌԿԿ-Հայաստանը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ, իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) համապետական հարցում՝ «Աջակցություն հյուրընկալող երկրին՝ կայուն շուկայական տնտեսության անցմանը և տնտեսական կայունության ապահովմանը» ծրագրի շրջանակում: Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն կտան բացահայտելու Հայաստանում գործող ՓՄՁ-ների կարիքները և գնահատելու դրանց ներկայիս վիճակը: Մեթոդաբանություն 500 դեմ առ դեմ հարցազրույցներ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ […]

Կատեգորիա
Գործարարություն, Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2016
Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում
Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

«Սիրիացի փախստականների տնտեսական ինտեգրում Հայաստանում (ՍՓՏԻՀ)» ծրագիրն իրականացվում է «Հարավային Կովկասի մասնավոր հատվածի զարգացում» ծրագրի (ՀԿ ՄՀԶ) և դրա հայաստանյան բաղադրիչի շրջանակում՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության կողմից և Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության անունից:   Ծրագրի նկարագրությունը «Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում»  ծրագրի նպատակն է բացահայտել սիրիահայերի ձեռնարկատիրական կարողությունները, ինչպես նաև տնտեսական […]

Կատեգորիա
Գործարարություն, Միգրացիա, Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2017
Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017
Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Ծրագրի նկարագիրը Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հանրային ընկալումները աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ և իրականացնել համեմատական վերլուծություն մի շարք երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս և այլն): Որպես ուսումնասիրության թիրախային խումբ ընտրվել են Հայաստանի չափահաս տարիքի (+18) բնակչությունը: Մեթոդաբանությունը Տնային տնտեսություններում անցկացված դեմ առ դեմ հարցազրույցներ Հայաստանի բոլոր մարզերում: Հարցվողների պատահական ընտրություն Լեսլի Քիշի՝ պատասխանողի օբյեկտիվ ընտրության մեթոդով: […]

Կատեգորիա
Անվտանգություն, Տնտեսություն, Քաղաքականություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս
Տարի
2017
Բիզնես միջավայրի շրջանակներում հարկային ընկալման հետազոտություն հարկ վճարողների՝ հարկային վարչարարության նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ
Բիզնես միջավայրի շրջանակներում հարկային ընկալման հետազոտություն հարկ վճարողների՝ հարկային վարչարարության նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ

Ծրագրի նկարագիրը Հետազոտության նպատակն է որոշել գործարար շրջանակների վերաբերմունքը հարկային վարչարարության նկատմամբ: Արդյունքները կօգտագործվեն մի քանի նպատակով. նախ, արդյունքների  վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն կտրամադրվի ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին ու պետական այլ պաշտոնյաների, դրանք թեմատիկ հիմք կհանդիսանան  հանրային ու մասնավոր քննարկումների համար, ինչպես նաև ստացված արդյունքները կուղղորդեն ՊԵԿ-ին՝ նախագծելու իր հետագա գործունեության հիմնական գործառույթները: Սույն հետազոտությունն իրականացվում […]

Կատեգորիա
Տնտեսություն
Կարգավիճակ
Ավարտված
Երկիր
Հայաստան
Տարի
2018