Հրապարակումներ

Կարդացեք մեր հրապարակումները կամ ուղարկեք մեզ Ձերը։

Անվանում
Տեղեկություն
Տարի
Բեռնել

COVID-19-ը և 2020 թ․ Արցախյան պատերազմը էական խնդիրներ հարուցեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար, ինչի հետևանքով նվազեցին տնտեսական աճի ցուցանիշները, ավելացան գործազրկությունն ու արտաքին պարտքը1։ Ստեղծված...

2022

Սույն զեկույցը կազմվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամի կողմից՝ առաջնային տվյալների հավաքագրմամբ իրականացված հետազոտության և վերլուծության հիման վրա։ Հետազոտությունն ուսումնասիրում է համայնքային մակարդակում...

2023

«Խոսում է հանրությունը․ Արցախյան կոնֆլիկտի ներկան ու ապագան հեռախոսային հարցման արդյունքներով» հետազոտությունն իրականացվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամի կողմից, Սիվիլիթաս հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Այս...

Այս զեկույցն ընդգրկում է ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի» (AIP) շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 1520 տնային տնտեսություններում 2021թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային...

Հարցումն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան-ի կողմից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումների հետազոտության կենտրոնի անունից։ Տվյալները հավաքագրվել են համակարգչի օգնությամբ իրականացվող հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով (CATI) Հայաստանի տարածքում՝ 2022թ․-ի...

2022

Այս գնահատումը նպատակ ունի հասկանալ՝ որքանով է Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագիրը հասել սահմանված նպատակին, լուծել նախանշված խնդիրները և ապահովել ակնկալվող արդյունքները։ Մասնավորապես՝ գնահատման խնդիրներն են՝...

2021

Սույն զեկույցը ներկայացնում է հարկային վարչարարության նկատմամբ հարկ վճարողների ընկալման և վերաբերմունքի մասին՝ Հայաստանում գործող կազմակերպություններում ու անհատ ձեռնարկատերերի շրջանում 2021թ. փետրվարմարտին անցկացված ընտրանքային հետազոտության...

2022

«Բազմաչափ աղքատության չափումը և վերլուծությունը» ձեռնարկի հատվածների (3-րդ, 5-րդ և 7-րդ գլուխներ) հայերեն թարգմանությունն իրականացրել է «Հետազոտական ռեսուրսերի կովկասյան կենտրոն-Հայաստան» հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական...

2022

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

2022

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձի ուսումնասիրության արդյունքները։ Հետազոտությունը նպատակ է ունեցել ուսումնասիրել պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձը, որում կենտրոնական...

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Տեղեկություն

COVID-19-ը և 2020 թ․ Արցախյան պատերազմը էական խնդիրներ հարուցեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար, ինչի հետևանքով նվազեցին տնտեսական աճի ցուցանիշները, ավելացան գործազրկությունն ու արտաքին պարտքը1։ Ստեղծված...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը կազմվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամի կողմից՝ առաջնային տվյալների հավաքագրմամբ իրականացված հետազոտության և վերլուծության հիման վրա։ Հետազոտությունն ուսումնասիրում է համայնքային մակարդակում...

Տարի

2023

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

«Խոսում է հանրությունը․ Արցախյան կոնֆլիկտի ներկան ու ապագան հեռախոսային հարցման արդյունքներով» հետազոտությունն իրականացվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամի կողմից, Սիվիլիթաս հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Այս...

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս զեկույցն ընդգրկում է ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի» (AIP) շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 1520 տնային տնտեսություններում 2021թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային...

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հարցումն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան-ի կողմից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումների հետազոտության կենտրոնի անունից։ Տվյալները հավաքագրվել են համակարգչի օգնությամբ իրականացվող հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով (CATI) Հայաստանի տարածքում՝ 2022թ․-ի...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս գնահատումը նպատակ ունի հասկանալ՝ որքանով է Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագիրը հասել սահմանված նպատակին, լուծել նախանշված խնդիրները և ապահովել ակնկալվող արդյունքները։ Մասնավորապես՝ գնահատման խնդիրներն են՝...

Տարի

2021

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է հարկային վարչարարության նկատմամբ հարկ վճարողների ընկալման և վերաբերմունքի մասին՝ Հայաստանում գործող կազմակերպություններում ու անհատ ձեռնարկատերերի շրջանում 2021թ. փետրվարմարտին անցկացված ընտրանքային հետազոտության...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

«Բազմաչափ աղքատության չափումը և վերլուծությունը» ձեռնարկի հատվածների (3-րդ, 5-րդ և 7-րդ գլուխներ) հայերեն թարգմանությունն իրականացրել է «Հետազոտական ռեսուրսերի կովկասյան կենտրոն-Հայաստան» հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձի ուսումնասիրության արդյունքները։ Հետազոտությունը նպատակ է ունեցել ուսումնասիրել պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձը, որում կենտրոնական...

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Մանրամասներ Close