Հետազոտական հմտություններ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար

Հետազոտական հմտություններ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար

Publisher: USAID
Հետազոտական հմտություններ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար


Առցանց ձեռնարկն անդրադառնում է հասարակագիտական հետազոտության տրամաբանության կանոններին, հետազոտության որակական և քանակական մեթոդներին, հետազոտական էթիկային և հետազոտական տվյալների համակարգչային վերլուծության ծրագրերին:

Հետազոտական կարողությունների զարգացում

Հետազոտական կարողությունների զարգացում