Սեդա Անանյան

Սեդա Անանյան

Որակական հետազոտությունների ծրագրի ղեկավար