Բլոգ

Մեր վերջին թարմացումները

Ընտրողների կրթական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական ծառայությունների մատուցման հետազոտություն

Ընտրողների կրթական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական ծառայությունների մատուցման հետազոտություն

Ծրագրի նկարագիրը. Ծրագրի նպատակն է կատարել հետազոտություն՝ գնահատելու  ՄԱԶԾ-ի՝  ընտրողների բարեկրթման և ընտրությունների անցկացմանը սատարող ծրագրերի ընդհանրական ազդեցությունն...

Դեկտեմբեր 10, 2019
Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Համազգային նախընտրական հետազոտությունը Հայաստանում հուսալի տեղեկատվություն է տրամադրում քաղաքական կուսակցություններին և այլ շահառուներին ժողովրդավարության և ընտրությունների...

Մարտ 31, 2019
Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ծրագրի նպատակը   Հայաստանում և Վրաստանում դերակատարների և ինստիտուտների փոխազդեցությունների համեմատական հետազոտություն՝ բացահայտելու բռնակալական ռեժիմների քաղաքական խոչընդոտները և...

Մարտ 31, 2019