Բլոգ

Մեր վերջին թարմացումները

Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2021

Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2021

  Հետազոտության նպատակը Հայաստանում հարկային վարչարարության մասին գործարար համայնքի կարծիքը պարզելու նպատակով Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը, գործակցելով...

Հունվար 28, 2021
Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Ծրագրի մասին ՀՌԿԿ–Հայաստանը իրականացրել է ներկայացուցչական հարցում հայաստանցիների շրջանում պարզելու վերջիններիս տեղեկացվածությունը, վերաբերմունքը և ընկալումը նոր տիպի կորոնավիրուսի...

Օգոստոս 21, 2020
Էլիտայի վերաբերմունքը հավասարության և իրականացվող քաղաքականության նկատմամբ Հայաստանում և Վրաստանում

Էլիտայի վերաբերմունքը հավասարության և իրականացվող քաղաքականության նկատմամբ Հայաստանում և Վրաստանում

Ծրագրի նկարագրությունը ՀՌԿԿ-Հայաստանը, ՀՌԿԿ Վրաստանի և Ուպսալայի համալսարանի հետ համատեղ, իրականացնում է էլիտաների ուսումնասիրություն Հայաստանում և Վրաստանում՝ նպատակ...

Մարտ 31, 2019
Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր (ՀԿ Դեպո)

Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր (ՀԿ Դեպո)

Ծրագրի նպատակը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի զարգացման դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Դեպո-ն նպատակ ունի հզորացնել հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները Հայաստանում:  «ՀԿ Դեպո -...

Մարտ 31, 2019
«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի ամփոփիչ գնահատում

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի ամփոփիչ գնահատում

Ծրագրի նկարագիրը Սույն հետազոտության նպատակն է կատարել «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի ամփոփիչ գնահատում, որի հիմնական...

Մարտ 31, 2019
Օտար լեզուների իմացության ուսումնասիրություն Հայաստանում

Օտար լեզուների իմացության ուսումնասիրություն Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը.  Սույն ծրագրի նպատակն է հետազոտություն կատարել Հայաստանում մեկ կամ ավել օտար լեզուներով խոսող մարդկանց թվաքանակի և...

Մարտ 31, 2019
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Ծրագրի նկարագիրը.  Ծրագրի նպատակն է գնահատել ՊՀԾ-ի՝ դպրոցներում սննդհատկացման ծրագրի ունեցած ազդեցությունը և հանդես գալ այդ ծրագրի քաղաքականության,...

Մարտ 31, 2019