Հրապարակումներ

Անվանում
Հեղինակ
Տարի
Տիպ
Բեռնել
Ինչպե՞ս կատարել հղումներ. մեթոդական ուղենիշներ
Ինչպե՞ս կատարել հղումներ. մեթոդական ուղենիշներ

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս նյութի շրջանակներում առաջարկվող մեթոդական ուղենիշների հիմնական նպատակն ակադեմիական հանրության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես ուսանողներին աղբյուրների բազմազան տիպերին հղում կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության մասին գաղափար տալն է: Այն նաև միջազգայնորեն ընդունելի հղման ընթացակարգերին հետևելու ակադեմիական գործընթացի խթանման նպատակ ունի:

Ներբեռնեք այստեղ։

Սոնա Բալասանյան
Տարի
2020
Ձևաչափ
pdf
Տարեկան հաշվետվություն 2019
Տարեկան հաշվետվություն 2019

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված ծրագրերի և ֆինանսական ցուցանիշների մասին։ ՀՌԿԿ–Հայաստանի 2019 թվականի տարեկան հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ հրապարակմանը կից կամ ներբեռնելով։

Տարեկան հաշվետվություն – ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՀՌԿԿ–Հայաստան
Տարի
2020
Ձևաչափ
pdf
ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության գործոնները․ բանալին ՏԻՄ-երի ձեռքում է
ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության գործոնները․ բանալին ՏԻՄ-երի ձեռքում է

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

CRRC-Armenia
Տարի
2017
Ձևաչափ
pdf
2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն
2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: 
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը:

USAID
Տարի
2008
Ձևաչափ
pdf
Կոռուպցիան հայաստանում. Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն
Կոռուպցիան հայաստանում. Տնային տնտեսությունների եվ ձեռնարկությունների 2009թ. հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: Տնային տնտեսություններում հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2009թ. հոկտեմբերին, իսկ մասնավոր ձեռնարկություններում` 2009թ. դեկտեմբերին և 2010թ. հունվարին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները: 

USAID
Տարի
2009
Ձևաչափ
pdf
Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ.		հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները
Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ. հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: 
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2010թ. նոյեմբերին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. և 2009թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները:

USAID
Տարի
2010
Ձևաչափ
pdf
Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց
Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց


2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զարգացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները:

ETF
Տարի
2011
Ձևաչափ
pdf
ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր.		Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր
ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր. Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր


2013թ. հունիսի 6-ին կայացած «Սոցիալական կապիտալ. սահմանումներ, կիրառումներ, մշակութային հա- մատեքստեր» խորագիրը կրող համաժողովը նպատակ ուներ տեսական, էմպիրիկ և մշակութային տեսակե- տից քննարկման հարթակ բերել թեմատիկ հետաքրքրվածություն ցուցաբերած բազմաբնույթ բնագավառ- ների ներկայացուցիչներին` այն համակողմանի ուսումնասիրության ենթարկելու և առաջարկություններով հանդես գալու նպատակով:

CRRC-Armenia
Տարի
2013
Ձևաչափ
pdf
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսլականը
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսլականը


Հանրայինկարծիքի հարցման հիմնական արդյունքներ: Հարցումն իրականացվել է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագրի շրջանակներում

CRRC-Armenia
Տարի
2015
Ձևաչափ
pdf