CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Ծրագրի անվանում

 Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Երկիր

Հայաստան

Ֆինանսավորող

Դելոյթ 

Ժամկետներ

2016թ. օգոստոս-դեկտեմբերԾրագրի նկարագրությունը

Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտության նպատակն է բացահայտել հարկային քաղաքականության և հարկային վարչարարության նկատմամբ գործարար համայնքի և հասարակության վերաբերմունքը Հայաստանում:

Մեթոդաբանությունը


ՀՌԿԿ-Հայաստանն այս հետազոտությունը մշակել է հիմնվելով 2013թ-ի հարցման հիման վրա ՝ այն լրացնելով համաձայն վերջին շրջանի զարգացումների: ՀՌԿԿ-Հայաստանը կմշակի և կիրականացնի երկու փոխկապակցված հարցումներ տնային տնտեսությունների և ձեռնարկատերերի հետ, որոնց արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա կստեղծվի զեկույց և արդյունքները լայնորեն կտարածվեն:


Արդյունքները 

• Վերլուծական զեկույց
• Տվյալների շտեմարան՝ SPSS ձևաչափով

 

Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: