CRRC Armenia

CRRC Regional CRRC Georgia CRRC Azerbaijan
English

Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Ծրագրի անվանումը

Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Երկիրը

Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս

Ֆինանսավորող

ՌԱՆԴ կորպորացիա, ԱՄՆ

Ժամկետները

2017 նոյեմբեր


Ծրագրի նկարագիրը

Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հանրային ընկալումները աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ և իրականացնել համեմատական վերլուծություն մի շարք երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս և այլն):

Որպես ուսումնասիրության թիրախային խումբ ընտրվել են Հայաստանի չափահաս տարիքի (+18) բնակչությունը:


Մեթոդաբանությունը
Տնային տնտեսություններում անցկացված դեմ առ դեմ հարցազրույցներ Հայաստանի բոլոր մարզերում: Հարցվողների պատահական ընտրություն Լեսլի Քիշի՝ պատասխանողի օբյեկտիվ ընտրության մեթոդով:

Արդյունքները

  • Հարցաթերթ (5 հարց և ժողովրդագրություն), անգլերեն
  • Հաճախականություններ և խաչաձև աղյուսակներ Excel ձևաչափով
  • Տվյալների շտեմարան SPSS ձևաչափով
  • Մեթոդական զեկույց


Որոնել ՀՌԿԿ-ում
Գրանցվել էլ. տեղեկագրին

արագ հղումներ
Հետևե՛ք ՀՌԿԿ-ին

Հա՞րց ունեք: Դիմե՛ք մեզ: