Հետազոտական նախագծեր

Մենք իրականացնում ենք բարձրորակ սոցիոլոգիական հետազոտություններ ամենատարբեր թեմատիկ ուղղվածություններով՝ արագանքելով սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական հիմնախնդիրներին Հայաստանում և տարածաշրջանում։

Անվանում
Կարգավիճակ
Ներգործության ոլորտ
Տարի

Ավարտված

Տնտեսություն Կոնֆլիկտ Կրթություն Առողջապահություն

2019-2021

Ավարտված

Առողջապահություն Հանրային քաղաքականություն

2020-2020
Կարգավիճակ

Ընթացիկ

Ներգործության ոլորտ

Քաղաքացիական մասնակցություն

Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ընթացիկ

Ներգործության ոլորտ

Միգրացիա

Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Մշակույթ և արժեքներ

Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ընթացիկ

Ներգործության ոլորտ

Աղքատություն

Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Կարողությունների զարգացում

Ներգործության ոլորտ

Միգրացիա

Տարի 2019-2022
Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Տնտեսություն

Ներգործության ոլորտ

Կոնֆլիկտ

Ներգործության ոլորտ

Կրթություն

Ներգործության ոլորտ

Առողջապահություն

Տարի 2019-2021
Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Առողջապահություն

Տարի 2020-2021
Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ընթացիկ

Ներգործության ոլորտ

Տնտեսություն

Տարի 2021-2021
Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Առողջապահություն

Ներգործության ոլորտ

Հանրային քաղաքականություն

Տարի 2020-2020
Մանրամասներ Close
Կարգավիճակ

Ավարտված

Ներգործության ոլորտ

Կոռուպցիա

Տարի 2019-2019
Մանրամասներ Close