Մարդիկ

ՀՌԿԿ-ն մարդիկ են:

 

Մեր թիմը կազմված է միջգիտակարգային և բարձր որակավորումներ ունեցող անհատներից, ովքեր մասնագիտացած է հետազոտությունների մշակման և իրականացման, հաշվետվությունների պատրաստման և հանրային ներկայացումների անցկացման մեջ:

Կամավորության ծրագրի մասին մանրամասն տեղեկանալու համար տե՛ս սույն կայքէջի անգլերեն տարբերակը: